Công ty thiết kế web nina Quận 12 có lừa đảo không ?

Công ty thiết kế web nina Quận 12 có lừa đảo không ? Lũ Nina khốn nạn thường cho các KH ăn quả đắng bằng 1 đơn hàng Hosting lên đến gần mười mấy triệu đồng.